شمش فولادی


در ریخته گری به قطعه ریختگی فلزی با شکل مناسب برای عملیات نوردکاری یا آهنگری شمش یا بیلت می گویند . 
محصول مورد نظر در این طرح ، بیلت فولادی جهت مصرف در کارخانجات نورد میلگرد و مقاطع بوده که مشخصات هندسی آن به شرح ذیل می باشد : 
200 *200 میلیمتر
150*150 میلیمتر
130*130 میلیمتر
و به طول های دلخواه 1 تا 12 متر
همچنین از لحاظ درجه بندی نوع فولاد تولیدی با این طرح توانایی تولید انواع فولاد های ساختمانی و آلیاژی را دارد لیکن به دلیل مصارف عمده ساختمانی در مرحله اول فولاد های با درجه بندی SP 3 ، SP 4 ، SP 5 ، ST 37 و ST 52 تولید خواهد گردید .